SHQIP | ENGLISHSlide border
placeholder
slide
arrow
arrow
milkBylmeti

Kompania "Bylmeti" me seli në fshatin Miradi e Epërme komuna e Fushë Kosovës, është ndërmarrje private e themeluar me kapital privat në vitin 1996. Veprimataria primare e kësaj ndërmarrje është: Grumbullimi i qumështit të freskët, përpunimi i qumështit dhe distribuimi i prodhimeve nga qumështi, ndërsa si veprimtari të dytë ka tregtimin e prodhimeve ushqimore.
Copyright © 2019 Bylmeti. All rights reserved.
Pinkmoon